مدرسه مجازی آفا
 
 
از درس خواندن لذت ببرید...
 
آیا توجه کرده اید که بعضی از فلزات زنگ میزنند و بعضی زنگ نمی زنند؟آهن معمولا زنگ میزند.به همین علّت است که وقتی رنگ قسمتی از اتومبیل از بین میرود،هوا باعث می شود که آهن زیر قسمت رنگ شده خیلی زود زنگ بزند.چرا آهن زنگ میزند؟برای آن که آهن با اکسیژن موجود در هوا ترکیب میشود و اکسید آهن قرمز رنگ را که همان زنگ آهن است تولید میکند.در هر صورت نوعی آهن وجود دارد که زنگ نمیزند.اختراع یا کشف این آهن امری تصادفی بود!در سال ۱۹۱۳هری بریزلی که متخصص ذوب فلزّات بود،برای ساختن لوله تفنگ به دنبال فلزی مناسب میگشت از این رو فلزّات گوناگون را باهم ترکیب کرد و آلیاژ های مختلفی به دست آورد.امّا بعد از انجام آزمایش ها تمام نمونه ها را به گوشه ای انداخت.چند ماه بعد متوجه شد در حالی که تمام نمونه ها زنگ زده اند یکی از آن ها زنگ نزده!نکته:آلیاژ فلزیست که از تر کیب ۲یا چند فلز به دست می آید.بریزلی این آلیاژ را با دقّت بررسی کرد و فهمید که ۱۴٪ آن کروم است.به این ترتیب فلز زنگ نزن یا استنلس استیل وارد زندگی انسان شد.امروزه اغلب لوازم خانه ها از آهن زنگ نزن استاز آهن زنگ نزن هستند،جنس بیشتر دیگ ها،کتری ها،ماهی تابه ها،قاشق و چنگال ها،چاغو ها و لگن ظرفشویی ها از آهن زنگ نزن است (بسیاری از لوازم جرّاحی و قطعات از این آهن است.نکته:کروم یا کرومیوم فلزی سخت،خاکستری و دیر گذار است،با علامت اختصاری سی آر             برای ذهن جست و جو گر،تمام دنیا یک آزمایشگاه است.
 |+| نوشته شده در  سه شنبه دوم آبان ۱۳۹۱ساعت 15:58  توسط امیررضا ربیعی  | 
 
  بالا